IDRÆTSLINJEN      NFS SKOLEPORTEN     KONTAKT      LOG-IN

Basislinjen

 

Basislinjen på Nørre Fælled Skole, er for alle dem der dyrker en idrætsgren, som ikke er atletik eller fodbold. Vi har ca. 10-12 forskellige idrætter blandt dem: kampsport, bordtennis, svømning, ishockey, skøjteløb, sejlsport og gymnastik.

Om Basislinjen


Basistræning er komplimenterende til den idrætsspecifikke del og består af en del forskellige idrætselementer, som skal sikre en helhedsudvikling af udøveren. Den skal virke skadesforebyggende og bidrage til udøveren også̊ kan absorbere større træningsmængder. Træningen bygger på̊ grundlaget for en langsigtet udvikling hen i mod en karriere som senior eliteudøver.

Træningen


Indholdet af basistræningen inkluderer bl.a. koordination, bevægelighed, kondition, balance og styrke. Træningen er varieret, den tilgodeser de fleste idrætsgrene og der veksles mellem forskellige muskelgrupper. Formålet er at give en alsidig morgentræning, der udfordrer kroppen på en anden måde end det eleverne træner i deres egen idræt.

I begyndelsen af skoleåret starter vi med forskellige samarbejdsøvelser for at højne trivsel, tillid og relationer blandt eleverne for at få et sundt talentudviklingsmiljø.

Lifeskills

På basislinjen lærer eleverne at arbejde med et udviklende mindset, og får værktøjer og strategier, som kan bruges til at udvikle deres tankesæt, såsom optimisme, velholdenhed og ejerskab. Dette indbefatter forståelsen af deres eget potentiale og håndtering af de udfordringer, de møder. Eleverne udvikler færdigheder til at anvende og styre deres fysiske, følelsesmæssige og mentale energi. I et samspil mellem elev og træner arbejder vi med personlige udviklingskompetencer, sociale kompetencer, følelsesmæssige kompetencer og selverkendelse for at give eleven øget forståelse for deres træning og deres egen læring. Vi stræber efter at lave en differencering af træningsindhold, så den passer til den enkelte elevens niveau, udvikling og engagement.

Mandage 


(let-medium intensitet)


• Rolig start med mobilitet og aktiv restitution efter weekenden, samt en ’tilstandsrapport’ på eleverne
• Lang opvarmning med let-medium intensitet
• Generel basistræning, træning af færdigheder, tema træning
• Evt. Life-skills øvelser
• Afsluttende udstrækning og info

Onsdag 


(medium-høj intensitet)


• Mobilitet
• Opvarmning med færdighedsøvelser som agility, hurtighed og koordination
• Generel basistræning og træning af styrke og kondition
• Evt. Life-skills øvelser
• Afsluttende udstrækning og info

Fysioterapeut


Onsdage i lige uger har man som idrætselev mulighed for at blive tilset af skolens tilknyttede fysioterapeut. Eleven taler med sin morgentræner om skadens karakter og bliver skrevet op til tid hos fysioterapeut. Der er ikke tale om et decideret behandlingsoplæg, men en screening af skadens omfang og alvorlighed, og eleverne får så øvelser med til genoptræning. Skal der være opfølgende konsultation hos fysioterapeut aftales det direkte med fysioterapeuten og morgentrænerne informeres.  


Skade/FMS
Genoptræning
 
Er en elev ikke i stand til at deltage i træningen pga. en skade, har vi hver onsdag et tilbud om genoptræning, med en fysisk træner i Spartas lokaler. Eleverne der ikke kan deltage i træning på egen linje, træner sammen med den fysiske træner, eller følger eget genoptræningsprogram fra fysioterapeuten. 

Lifeskills


I de tre år eleverne går på idrætslinjerne, er der et forløb med et koncept der kaldes for Life-skills. Det er forskellige typer refleksionsøvelser der både arbejdes med som teori og i praksis til træning.
Formålet er at få eleverne til at udvikle færdigheder inden for forskellige områder, som planlægning af deres tid, lave målsætninger og handlingsplaner, og håndtering af pres. Vi arbejder med 4 overordnede kategorier som Personlige udviklingskompetencer, Sociale kompetencer, Selverkendelse og Følelsesmæssige kompetencer.

En af vores profiler

 

I 2015 var Timon idrætselev på NFS. Hans store drøm var at blive en del af den absolutte top indenfor roning. Hør ham fortælle om hans oplevelser med morgentræning og skolen mens han stadig var elev. 

 

Basketball-linjen
Basketball linjen tager udgangspunkt i den enkle spiller, så derfor vil du ikke opleve den typiske holdtræning.
Atletiklinje
Atletiklinjen er basistræning for dig som godt kan lide at løbe, springe og kaste.
Fodboldlinje
Foldboldlinjen tager udgangspunkt i den enkle spiller, så derfor vil du ikke opleve den typiske holdtræning.
Basislinje
Basislinjen er for dig som dyrker en anden idrætsgren end det, der tilbydes på de idrætsspecifikke linjer.
Forrige
Næste

NØRREFÆLLEDSKOLE

Biskop Krags Vænge 7, 2100 Kbh Ø. 

Telefon: 39 18 03 80Logo ident højrestillet transparent baggrund