Gennemsigtigt BogTrailer ikon

BogTraileren                                    

som dansk- og mediefaglig aktivitet i skolen

Hvad er en bogtrailer?


Bogtraileren er en kort, multimodal fortælling på et par minutter, skabt med det ene formål at give seeren lyst til at læse bogen.

Fysisk set er den en film

Genremæssigt er den en reklame

Indholdsmæssigt er den en analogi til bagsideteksten på en bog: den skal formidle lige netop nok, men ikke afsløre det væsentlige

Det helt centrale punkt i produktion såvel som i analyse er derfor spørgsmålet om, hvordan denne ’appetitvækkende effekt’ er bygget ind i designet

Gennemsigtigt BogTrailer ikon

Få et indtryk af det praktiske arbejde med at fremstille en bogtrailer i en 5. klasse

(Video 10 min.)

Oplev bredden...


Bogtrailere kan skrues sammen på ufatteligt mange måder:
Fundamentet kan være stillebilleder/foto's som kædes sammen af forskellige typer overgange og tilføjes musik, lydeffekter, skilte, speak mv.,
ELLER der kan være tale om film/video, animationer eller andet.

Med disse ingredienser kan der laves alt lige fra meget saglige og gammeldags bog-film, som stiller minimale krav til filmiske og håndværksmæssige færdigheder ELLER der kan laves ekspressive kunstvideoer som ligner Hollywoood-produktioner og derfor udfordrer de filmiske kompetencer til det yderste.

De følgende tre eksempler viser en del af spændvidden selvom de alle er danske, af samme forfatter og relaterer sig til bøger i samme ungdoms-fantacy serie.

Det drejer sig om trailere til bøgerne 'Den sidste dag' (th.) 'Ondskabens engel' og 'Den forkerte død' (herunder)
af Kenneth Bøgh Andersen

HVORFOR ARBEJDE MED BOGTRAILERE I SKOLEN ?

Fordi det skaber læselyst...


>  Arbejdet med bogtraileren lukker op for centrale dele af danskfaget.

Bogtraileren giver appetit på læsning og forudsætter indlevelse. Samtidig  udvikler eleverne deres færdigheder i analyse og fortolkning og styrker deres genreforståelse.          

Fordi det udvikler multimodal kompetence ..


>  Det produktive arbejde med fremstilling af bogtrailere er en perfekt ramme for elevernes eksperimenter med betydningsdannelse, når byggeklodserne er billeder, video, tekst, tale, skilte og lyd...
Fordi det udvikler det mediepædagogiske håndværk ...


>   Eleverne styrker deres færdigheder i at optage og redigere billeder og video og med bogtraileren som ramme bliver dette arbejde en meningsfuld og integreret del af et danskfagligt forløb.

Genremæssigt byder traileren på masser af kreative muligheder og totalt fravær af film-grammatiske 'snublesnore'. 


Læs mere ...

Fordi det skaber gode læreprocesser ...>  Børnenes arbejde med at fremstille deres egne bogtrailere kan nemt iscenesættes, så alle krav til 

'den gode læreproces' opfyldes.Læs mere...

I bogen "Dansk som undervisningsfag"


har Jens Jørgen Hansen delt det danskfaglige felt i fire dele i det, han kalder Danskvinduet.

Det produktive arbejde med at fremstille bogtrailere har rødder i i al fald tre af vinduets områder:

Det indledende arbejde med bogen kræver indlevelse og identifikation samt og etisk og æstetisk stillingtagen og dømmekraft.
Vi er i området IDENTITETSDANSK

Men eleven skal også arbejde med at lukke teksten op for at komme dybere ned: her kræves - og udvikles - færdigheder i tekstanalyse og -fortolkning.
Vi er i området BASISDANSK

Sluttelig skal eleven remediere dele af tekstens indhold og skabe sin egen multimodale tekst i form af en bogtrailer.
Vi er i området KREATIVITETSDANSK

Det vil efter min mening være relativt nemt - og tilmed særdeles interessant - OGSÅ at forankre arbejdet i det fjerde domæne: KOMMUNIKATIONSDANSK:

I det øjeblik lærer eller skolebibliotekar lægger bogtraileren på nettet og udskriver en QR-kode som link, som klæbes på bagsiden af den fysiske bog på skolebiblioteket, sættes arbejdet ind i en konkret kommunikationssammenhæng.

Elevens bogtrailer indgår pludselig i autentiske kommunikationsrelationer mellem elever på skolen: elever skaber læselyst hos andre elever. Danskvinduet

Fra lærer til lærer...

Gode råd til  det produktive arbejde i klassen
_________________________________________________

Tre 5. klasser på Peder Lykke Skolen i København har i efteråret 2013 arbejdet med at lave bogtrailere til bogen "Fyrværkermesterens datter" af Philip Pullman.

Jeg har haft fornøjelsen at følge forløbet og har efterfølgende interviewet tre af lærerne, Ulla Binderup, Merete Thornsvad og Charlotte Rasmussen, som også er skolens pædagogiske it-vejleder.

Herunder kan du se klip fra disse interviews og læse de råd og anbefalinger de kan give videre om tilrettelæggelsen af et forløb på mellemtrinnet med produktion af bogtrailere.

3 konkrete råd om tilrettelæggelsen af et forløb

> Aktiver elevernes for-forståelse
Det er alfa og omega at gøre det HELT klart, hvad en bogtrailer er - og IKKE er.
Det er fx hverken filmatisering, anmeldelse eller et filmisk referat

X
>
Lav en snæver sti at gå ad
Når alt er muligt og alt er tilladt (og sådan er det faktisk med denne genre), så er det HELT afgørende at anvise en fremgangsmåde, som eleverne skal følge de første gange.
Begynd derfor med at vise dem eksempler på lige netop den slags trailere, de skal begynde med at lave.
Fx er det en god idé at begynde med 'traileren som dias show' (se fx Sølvbroen i resurselisten nedenfor)
Billederne kan være affotograferinger af bogens illustrationer ELLER billeder skaffet via billedsøgning i Google

X

> Først når færdighederne er automatiseret kan kreativiteten blomstre

Derfor: Lad ikke BogTrailer-projektet være en enlig svale, men gør det til en tilbagevendende aktivitet

Resurser til arbejdet med BookTrailers

  

Samlinger:


YouTube (søgning på Bogtrailere)


YouTube (søgning på Book Trailers)


Lindhardt og Ringhof's BogtrailerTube


Æseløre (blog af Rikke Dyrhave, lærer og forfatter) 


X


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

X

Udvalgte trailere som er interessante i en eller anden forstand:

X

Sølvbroen

www.youtube.com/watch?v=NOSew8UDqMM

X

Den sorte blomst

www.youtube.com/watch?v=4giggSstYlQ