BUFX og UU

 

BUFX og UU København samarbejder om at give alle elever gode muligheder for et kvalificeret valg af ungdomsuddannelse.

 BUFX og UU 


Forløb i BUFX understøtter emner og kompetenceområder inden for Uddannelse og Job, praksisfaglighed og STEM.
 
Vi kan i vores forløb understøtte:
- UU-vejlederens opgave med vejledning og afklaring i samarbejde med elever, der ikke er vurderet                   uddannelsesparate.
- Læreres mulighed for at observere praktiske, personlige og sociale kompetencer i forhold til UPV’en.
 

Vores erfaringer viser, at elever der ellers er lidt trætte af skolen og er i tvivl om deres vej efter folkeskolen, bliver tændte og aktive når de kommer i BUFX. Her kan de, i et autentisk læringsmiljø, trække på og blive set for alle deres kompetencer og arbejde i meningsfulde kontekster, ofte med teknologien og designprocesserne som motivation.

 IUP-forløb i BUFX makerspace 


I dette forløb kan UU-vejledere samle et hold ikke-uddannelsesparate elever, gerne på tværs af skoler/klasser. Eleverne arbejder med en case-baseret opgave og designer og producerer med analoge materialer og teknologi. Læringssituationen i BUFX kommer helt tæt på måden man også arbejder på i en ungdomsuddannelse, fx EUD, og derfor er det oplagt at bruge forløbene som vejledningssituation og grundlag for samtale mellem UU-vejleder, lærer og elev.

I denne autentiske læringssituation, hvor eleverne trækker på mange kompetencer og arbejder erhvervsrettet med case og arbejdsmetoder, kan elevernes sociale, personlige og praksisfaglige kompetencer vurderes i konteksten. Det kan være med til at løfte deres UPV og være grundlag for en afklaring for videre uddannelsesmuligheder.

Forløbene planlægges i dialog mellem UU-vejleder og BUFX-underviser og kan have forskellig varighed og indhold:
- Design og byg din egen højtaler med elektronik og laserskæring (2 dage).
- Design og byg din egen skuffe med laserskæring (1 dag).
- Design og byg din egen controller med elektroniske kredsløb (4 timer).

Forløbene planlægges og bookes ved at skrive til bufx@undervisning.kk.dk

 U&J og praksisfaglige kompetencer i BUFX forløb

UU-vejledere kan pege på disse forløb i vejledningen til lærere, som en mulighed for at arbejde med emnet Uddannelse og Job og som grundlag for UPV

 

Når en klasse deltager i et BUFX forløb, får klassens lærere en oplagt mulighed for, at bruge besøget til at observere og vurdere elevernes sociale, personlige og praksisfaglige kompetencer. Vi arbejder direkte med kompetencemålene i Uddannelse og Job og kompetencerne inden for den praksisfaglige vurdering af eleven.


Vi kan understøtte læreren med materialer, der giver mulighed for at vurdere elevernes kompetencer ift. UPV’en, alt imens eleverne arbejder med cases fra virkeligheden, hvor skabertrang, kreativitet, innovation og samarbejde er i fokus.

Alle vores forløb kan ses her og bookes på vores bookingside her

Kontakt os på bufx@undervisning.kk.dk

- eller kom og besøg os i et af vores værksteder.

 

BUFX Værkstedshallerne


(Gl. Valby Idrætspark)

 Julius Andersensvej 1,
2450 Kbh S

BUFX Enigma

 


(Museum for Post, Tele og Kommunikation)

 


Øster Allé 1,
2100 Kbh Ø

BUFX TEC


(Technical Education Copenhagen)


Stæhr Johansens Vej 7,
2000 Frederiksberg

BUFX SOSU H

 

 

(Social- og Sundhedsskolen på Vesterbro)

 

 

Skelbækgade 1
1717 København