BUFX er et af mange spændende tilbud

 
BUFX er en del af STEM København. Forløb gennem BUFX er derfor din sikkerhed for et kvalitetstilbud inden for STEM-området. STEM står for Science (naturfag/naturvidenskab), Technology, Engineering (ingeniørens arbejdsmetode) og Math.  
 

Udover de forløb man kan deltage i via BUFX, ønsker vi at guide Københavnske lærere med inspiration og gode ideer til eget arbejde med teknologi, innovation, entreprenørskab og digitale færdigheder.
 
Nedenfor har vi samlet en liste med henvisning til nogle gode og gennemarbejdede forløb, som man kan anvende i egen undervisning på skolen eller blot lade sig inspirere af.

 IDEKONKURRENCE 2022

Fonden for Entreprenørskab afholder d. 15. november 2022 Danish Entrepreneurship Festival hvor ideudvikling, innovation og entreprnørskab er i højsædet. 

Udskolingsklasser kan deltage i idekonkurrencen og på festivallen pitche deres ide for dommere fra det virkelige erhvervsliv. 

Læs mere og tilmeld jer idekonkurrencen på Fonden for Entreprørskabs hjemmeside 

 Teksperimentet 

Teknologipagten har udarbejdet undervisningmateriale på tre forskellige niveauer, som du kan bruge direkte i undervisningen. Med teknologi løser eleverne nogle af dagligdagens udfordringer og med undervisningsmaterialet er både lærer og elever hjulpet godt på vej med eksempler, videoer og øvelser. Du kan frit bruge alle forløbene her

 TekTjek 

Future Classroom Lab (FCL) har udviklet en anaylseværktøj for lærere, pædagoger og elever på mellemtrinnet, som eleverne kan arbejde med og anaylsere forskellige digitale teknologier fra hverdagen. 

"Hvad bruges den?", "Hvilket formål er der med teknologien?", "Hvilken værdi skaber den?", "Hvordan kan den ellers bruge?" - Disse og flere spørgsmål får eleverne svar på i arbejdet med materialet, hvor formålet er at eleverne forholder sig til teknologiernes intention. Materialet kan hentes gratis på FCLs hjemmeside. 

 Børneavisen TECHIE 

Avisen Techie er udgivet af Teknologiens Mediehus og Teknologipagten. Det er en gratis avis for børn mellem 8-12år der formidler indhold og viden indenfor naturvidenskab, matematik og teknologi. 

Avisen kan bestilles i klassesæt via linket https://ing.dk/fokus/techie

eller ses online via linket: 

https://www.e-pages.dk/inggratismagasiner/7/

 

 

 Forsøg med teknologiforståelse 

46 kommuner landet over har deltaget i forsøget "Teknologiforståelse i folkeskolen". Her er teknologiforståelses fagligheden blevet undersøgt og afprøvet og der er dannet gode erfaringer for undervisningen i teknologiforsteålse, både som selvstændigt fag og som en del af skolens eksisterende fag. Alle materialer, fagbeskrivelser og vejledninger er tilgængelige og kan frit bruges via hjemmesiden tekforsøget.dk 

 Cybermissionen 

Deltag i den innovative elevkonkurrence Cybermissionen hvor eleverne arbejder med digital dannelse, cybersikkerhed og digital dømmekraft. Styrlesen for IT og Læring har sammen med politiet, udarbejdet materialer og vejledninger til direkte brug i undervisningen.

Cybermissionen bliver skudt i gang 1. oktober 2022 og du kan deltage frem til 1. december 2022

Læs mere om missionen på EMU's hjemmeside via linket https://emu.dk/grundskole/it-og-teknologi/landsdaekkende-konkurrence-om-cybersikkerhed

 Projekt Ultra:bit 

Alle klasser på mellemtrinnet og i 7. og 8. klasse kan være med i Projekt Ultra:Bit. Her bliver børn rustet til at udnytte deres nysgerrighed og kreativitet til at bygge fremtiden med teknologi og tage stilling til teknologi.

CFU har løbende kurser i micro:bit for lærere der deltager i Ultra:Bit, se mere her

Link til tilmelding til Ultra:Bit kan ske via DR her.  

 

 

 Projekt Edison 

Deltag i Fonden for Entreprenørskab og teknologipagtens årlige opfinderkonkurrence for elever i 6. og 7. klasse. Eleverne gennemgår en innovativ læringsproces og stifter bekendtskab med koncept- og produktudvikling i både teori og praksis. Årets tema er 'Vores by i fremtiden' og materialet kan ses her
 
 

 Kompetenceorienteret naturfagsundervisning 

 

EMU har lavet en videnspakke som består af materialer, som samler og formidler viden om og redskaber til arbejdet med virkningsfuld kompetenceorienteret naturfagsundervisning. Her kan du finde viden om tre kendetegn ved god kompetenceorienteret undervisning, et planlægningsværktøj samt et eksemplarisk undervisningsmateriale til 7. klasse om naturlige klimaforandringer. Se vidensnotatet her 

 Engineer the future 

Engineering i skolen udvikler konkret materiale med fokus på naturfag og engineering. Materialet kan hentes gratis og bruges direkte i undervisningen her

 ASTRA 

Det nationale naturfagscenter i Danmark tilbyder undervisningmateriale til arbejdet med Naturfag og Engineering i skolen. De laver bl.a. animerede lærervejledninger med aktivitetsbeskrivelser. Se mere her

 Videnskabsklubben 

Et gratis fritidstilbud til alle nysgerrige børn og unge, der har lyst til at dykke ned i naturvidenskabens verden sammen. Her er gymnasieelever mentorer for folkeskoleeleverne. Læs mere her. #VÆLGÆGTE 

#VÆlGÆGTE er et innovativt og virkelighedsnært projekt for 7.-8. klasser, hvor elever hjælper Patent- og Varemærkestyrelsen med at udvikle og iværksætte kampagner, der skal få danskerne til at vælge ægte varer i stedet for kopivarer.

Undervisningsmaterialet med komplet pædagogisk vejledning, klassematerialer m.m. er gratis tilgængeligt her.

Kontakt os på bufx@undervisning.kk.dk

- eller kom og besøg os i et af vores værksteder

 

BUFX Værkstedshallerne(Gl. Valby Idrætspark)

 

Julius Andersensvej 1,

2450 Kbh S

BUFX Enigma

 

 

(Museum for Post, Tele og Kommunikation)

 

Øster Allé 1,

2100 Kbh Ø

BUFX TEC(Technical Education Copenhagen)

 

Stæhr Johansens Vej 7,

2000 Frederiksberg