Online undervisning i BUFX

 

 

BUFX tilbyder online undervisning til alle Københavnske skoleklasser.
Her kan en hel klasse deltage i kreative og innovative teknologiforløb, tilrettelagt og varetaget af undervisere fra BUFX, i samarbejde med klassens lærer. 

 

Vi udbyder følgende forløb:

- Digitale identiteter.

- Digitale forstyrrelser.

- Kodning for alle.

- 3D-design med TinkerCad.

- Fake News.

 

Scroll nedad og se en beskrivelse af alle vores forløb.

 

 Fælles for alle BUFX undervisningsforløb er: 

1. Du finder et forløb der passer til din klasse.

 

2. Du skriver til bufx@undervisning.kk.dk, vi kontakter dig for at aftale tidspunkt for opstartsmøde og gennemførsel af forløb. 

 

3. Klassens lærer og BUFX underviseren har, forud for online undervisingen med eleverne, et opstartsmøde, hvor fagligt fokus, program, struktur og roller gennemgås.

 

4. BUFX stiller med to undervisere, hvor den ene sørger for undervisningen og den anden bistår eleverne via chatten.

5. Læreren står for ‘klasserumsledelsen’ - hvis der f.eks. går fjol i den på chatten eller hvis elever ikke dukker op til de fælles beskeder.


6. Undervisningen forgår i O365Teams, så det er en forudsætning at elever og lærere kan deltage i Teams online møder. Se her guides til Teams i undervisningen.

Digital dannelse

Vi udbyder 3 forskellige forløb om Digital Dannelse

 

 

 

 

 

#1: Digitale identiteter.
#2: Digitale forstyrrelser.
#3: Fake News!

Fælles for alle forløb:

 Klassetrin:  6.-9. klasse.

 Tidsrum:  3-4 lektioner.

 Fag:  Teknologiforståelse.

#1: Digitale identiteter

 

 Indhold 

Via eksempler fra elevernes egen hverdag på sociale medier, skal eleverne i dette forløb forholde sig til forskellen mellem identitet i den fysiske verden og på sociale medier. Er der forskel på, hvem vi er online og i den fysiske verden? Og hvilken forskel?

Eleverne introduceres til begreber som identitet og selvfremstilling og vi tager en snak om forskellige måder at iscenesætte sig selv på de sociale medier - f.eks. gennem filtre, følgere, kommentarer mv.

Vi runder forløbet af med eksempler på såkaldt ‘had-tale’ online og en snak om, hvad der sker, når det er ens digitale identitet, der fører ordet.

 

 Mål 

Eleven kan
- redegøre for, hvad identitet er og for forskellen på identitet i fysisk og online verden.
- reflektere over konsekvenser ved online selvfremstilling.
- redegøre for hvad had-tale er.

#2: Digitale forstyrrelser

 

 Indhold 

Vi kender alle, at der pludseligt er gået en halv time med at scrolle rundt på sociale medier.
I dette digital dannelsesforløb forholder eleverne sig til eget skærmforbrug og om det egentligt er okay, at Instagram sælger deres data.


For at forstå ‘Opmærksomhedsøkonomi’ og hvilke greb app-udviklere bruger for at ‘holde på’ os, skal eleverne selv designe en app, der holder på brugerens opmærksomhed, så de kan høste deres data.

 

 

 Mål 

Eleven kan
- redegøre for, hvad opmærksomhedsøkonomi er.
- reflektere over eget skærmforbrug og dets konsekvenser.

- selv designe en App.

#3: Fake News!

 

 Indhold 

Størstedelen af vores informationer får vi fra nettet. Og det vel egentligt godt nok? Eller er der også nogle problemer forbundet med det?

Vi tager et kig på, hvad Fake News er for en størrelse, hvorfor nogen har interesse i at sprede den og hvordan man spotter en falsk nyhed.

 


 Mål 

Eleven kan
- redegøre for, hvad en falsk nyhed er og hvordan man spotter den.
- overveje årsager til, at falske nyheder spredes.

Book vores forløb om Digital Dannelse ved at skrive til os på bufx@undervisning.kk.dk

3D-design med Tinkercad

 

 Klassetrin:  5. – 9. klasse.
 
 Tidsrum:  3-4 lektioner.
 
 Fag:  Håndværk og design, Dansk, Matematik, N/T.
 
 Mål:  
- Design og ideudvikling, eleverne lærer at skitsere og udvikle enkle ideer og løsninger på hverdagsudfordringer. 
- Digital design og designprocesser, eleverne får kendskab til en digital produktionsteknologi og dens muligheder.
 
 Materialer:  Computer, mus, Microsoft Teams, papir, blyant
 
 Booking:  Skriv til os på bufx@undervisning.kk.dk
 
 Indhold:  I dette forløb arbejder eleverne med 3D design i programmet TinkerCad. De lærer værktøjet at kende og stifter bekendtskab med design og arkitektur gennem en konkret udfordring, hvor de skal løse et arkitektonisk problem.

Kodning for alle

 

 Klassetrin:  5. – 10. klasse.

 

 Tidsrum:  4-5 lektioner.

 

 Fag:  Teknologiforståelse, natur/teknologi, matematik, håndværk og design.

 

 Mål: 
• Kendskab og erfaring med blokprogrammeringsprogrammet Scratch.
• Kompetencer til at kode dit eget spil.
• Inspiration til at designe dit eget spil/app i programmet Scratch.
• Inspiration til hvordan kodning i Scratch kan bruges som værktøj til at løse opgaver.

 

 Materialer:  Computer, mus, Microsoft Teams.

 

 Booking:  Skriv til os på bufx@undervisning.kk.dk.

 

Indhold:  I dette forløb arbejder eleverne med blokprogrammering i programmet Scratch. De lærer basal kodning samt at tænke kreativt og logisk, så de bliver i stand til at kode eksempelvis et spil i scratch.

Kedsomhed og Innovation

 Klassetrin:  mellemtrin.

 Tidsrum:  kl. 09-12.30.

 Fag:  Håndværk & Design og Teknologiforståelse.

 Mål: 
- Eleven lærer at gennemgå en innovationsproces med henblik på at løse et real world problem.

 Materialer:  Eleverne skal have adgang til en computer eller iPad. Derudover skal de have 1 blyant, 1 stykke papir, 1 elastik, pap/karton, saks og lim.

 Booking:  Skriv til os på bufx@undervisning.kk.dk.

 

 Indhold:  I dette forløb bliver eleverne introduceret til innovationsbegrebet, og arbejder sig igennem en ‘mini’ innovationsproces, hvor de skal løse et ‘real world problem’ - Hvordan kan vi sørge for at elever ikke keder sig og bliver ensomme under Corona-karantænen?

Eleverne lærer gennem hands-on øvelser om innovation, kreativitet og faserne i en innovations- og designproces. Gennem forløbet skal eleverne præsentere deres løsninger for hinanden og modtage feedback fra klassekammeraterne.


Booking

 

 Booking 

Skriv til os på bufx@undervisning.kk.dk for at booke et af vores online undervisningsforløb med din klasse. Når du har skrevet til os, kontakter vi dig, for at aftale opstartsmøde og dato for afholdelse af forløbet med din klasse.

Kontakt os på bufx@undervisning.kk.dk

- eller kom og besøg os i et af vores værksteder.

 

BUFX Værkstedshallerne


(Gl. Valby Idrætspark)

 Julius Andersensvej 1,
2450 Kbh S

BUFX Enigma

 


(Museum for Post, Tele og Kommunikation)

 


Øster Allé 1,
2100 Kbh Ø

BUFX TEC


(Technical Education Copenhagen)


Stæhr Johansens Vej 7,
2000 Frederiksberg

BUFX SOSU H

 

 

(Social- og Sundhedsskolen på Vesterbro)

 

 

Skelbækgade 1
1717 København